"Плутокрация"

Кътче за развихряне на въображението. Рисунки, разкази, поезия... Фен арт по Стивън Кинг - с предимство ;)

Moderator: Ka-tet of 19

Post Reply
User avatar
PostMortem
Guardian Of The Beams
Guardian Of The Beams
Posts: 1358
Joined: Sun Aug 23, 2009 10:30 pm
Location: The Crypt

"Плутокрация"

Post by PostMortem » Sat May 11, 2013 10:32 pm

„Плутокрация“

На листа бял записвам
спомените си излишни,
от които ще издишам
въздухът с червени вишни.

Никой няма да открие
тайната на пианиста,
която ще се скрие
зад фасадата на машиниста.

Във гората гол
ще извикам луната.
Тя със своя ореол
ще облекчи зората.

Не търсете съчувствие
от вълкът прегладнял,
който своето присъствие
ще изпъстри посинял.

Потърсете ключето
в на сиромаха сърцето.
По-светло небето
любовта е, където.

Монетите зелени
на червения крал
и пулсиращите вени
на народа заспал.

06.02.13г.
Угасват в миг факли, свещи и лампади.
И ето над жалкия гърчещ се рой
със полъх на саван завесата пада
сред вопли, скимтене, вой...
И ангелски сонм отлетява далеко
и с плач възвестява небесний покой,
че тази пиеса се казва " Човекът ",
а червеят - нейни герой !

Post Reply